Qui Long Refrigeration Electrical Engineering Technology Co., Ltd has started the construction of Thai Nakorn Patana Vietnam Factory in Hanoi. Project Name: THAI NAKORN PATANA VIETNAM FACTORY. Location: Vinh Phuc, Hanoi, Vietnam Employer: THAI NAKORN PATANA VIETNAM CO., LTD Scope...
Tieng Anh Với tỉ lệ tăng trưởng được Vietnam Report đánh giá là ngành phát triển tiềm năng. Trong 5 năm trở lại đây chỉ số tăng trưởng của ngành Dược Việt Nam luôn giữ ở mức 2 con số. Năm...
Tại Việt Nam hiện nay, yêu cầu tăng cường chăm sóc sức khỏe cộng đồng, tăng cường đầu tư phát triển sản xuất và cung ứng dược phẩm đang mở ra những triển vọng to lớn cho ngành Dược cũng...