7 Th6 2018
Tiếng Việt
0 Comment

Công ty TNHH Kỹ thuật Cơ Điện Lạnh Quí Long đã làm lễ khởi công  xây dựng Nhà máy sản xuất Dược phẩm – Thực phẩm Chức năng – Mỹ phẩm theo tiêu chuẩn WHO-GMP của Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế ABIPHA địa điểm tại Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Tên Công trình:  Nhà máy Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế ABIPHA

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế ABIPHA

Đây là một trong những công trình trọng điểm của công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế ABIPHA trong ngành dược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế khu vực Quận Hà Đông, của miền Bắc nói riêng và của cả nước nói chung; Công trình đi vào hoạt động sẽ là động lực mạnh mẽ để phát triển kinh tế, góp phần tích cực nâng cao đời sống cho người dân Việt Nam.