Tin tức

QUÍ LONG TRIỂN KHAI DỰ ÁN DƯỢC QUẢNG BÌNH #Duoc_QuangBinh_Project

QUÍ LONG TRIỂN KHAI DỰ ÁN SOHA VIMEX

QUÍ LONG TRIỂN KHAI DỰ ÁN SOHA VIMEX #Soha_Vimex_Project

QUÍ LONG TRIỂN KHAI DỰ ÁN MEDIPLANTEX HÒA LẠC IDP

QUÍ LONG TRIỂN KHAI DỰ ÁN MEDIPLANTEX HÒA LẠC IDP #Mediplantex_HoaLac_IDP_Project

QUÍ LONG HOÀN THÀNH DỰ ÁN BITECHPHAR

QUÍ LONG HOÀN THÀNH DỰ ÁN BITECHPHAR #QuiLong #Bitechphar_Project

QUI LONG - CHUC MUNG NGAY PHU NU VIET NAM - 20.10

Qui Long - Chuc mung ngay Phu Nu Viet Nam - 20.10

QUÍ LONG TRIỂN KHAI  DỰ ÁN KING CROWN

QUÍ LONG TRIỂN KHAI DỰ ÁN KING CROWN #QuiLong #KingCrownInfinity_Project

QUÍ LONG TRIỂN KHAI DỰ ÁN MEDIPLANTEX

QUÍ LONG TRIỂN KHAI DỰ ÁN MEDIPLANTEX Dự án cải tạo nhà xưởng sản xuất theo tiêu chuẩn WHO - GMP. Hạng mục sau: hệ thống HVAC, Panel, Điện điều hòa không khí,...

QUÍ LONG TRIỂN KHAI DỰ ÁN ĐÔNG ÂU

QUÍ LONG TRIỂN KHAI DỰ ÁN ĐÔNG ÂU Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC, Điện, Panel, Đường ống khí nén, Nước RO, Passbox, Epoxy cho nhà xưởng...

QUÍ LONG TRIỂN KHAI DỰ ÁN DƯỢC NINH BÌNH

QUÍ LONG TRIỂN KHAI DỰ ÁN DƯỢC NINH BÌNH Gói thầu M&E và Phòng sạch - Nhà máy sản xuất Dược phẩm tiêu chuẩn GMP - WHO

QUÍ LONG TRIỂN KHAI ĐIỂM KIỂM SOÁT DỊCH COVID 19

QUÍ LONG TRIỂN KHAI ĐIỂM KIỂM SOÁT DỊCH COVID 19

phone