Tin tức

QUÍ LONG TRIỂN KHAI DỰ ÁN KING CROWN #QuiLong #KingCrownInfinity_Project

QUÍ LONG TRIỂN KHAI DỰ ÁN MEDIPLANTEX

QUÍ LONG TRIỂN KHAI DỰ ÁN MEDIPLANTEX Dự án cải tạo nhà xưởng sản xuất theo tiêu chuẩn WHO - GMP. Hạng mục sau: hệ thống HVAC, Panel, Điện điều hòa không khí,...

QUÍ LONG TRIỂN KHAI DỰ ÁN ĐÔNG ÂU

QUÍ LONG TRIỂN KHAI DỰ ÁN ĐÔNG ÂU Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC, Điện, Panel, Đường ống khí nén, Nước RO, Passbox, Epoxy cho nhà xưởng...

QUÍ LONG TRIỂN KHAI DỰ ÁN DƯỢC NINH BÌNH

QUÍ LONG TRIỂN KHAI DỰ ÁN DƯỢC NINH BÌNH Gói thầu M&E và Phòng sạch - Nhà máy sản xuất Dược phẩm tiêu chuẩn GMP - WHO

QUÍ LONG TRIỂN KHAI ĐIỂM KIỂM SOÁT DỊCH COVID 19

QUÍ LONG TRIỂN KHAI ĐIỂM KIỂM SOÁT DỊCH COVID 19

QUÍ LONG - CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 08.03

QUÍ LONG - CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 08.03

QUÍ LONG - YEAR END PARTY 2020 - 06.02.2021

Quí Long, YEAR END PARTY 2020 - 06.02.2021

QUÍ LONG - KICK-OFF MEETING 2021 - 06.02.2021

QUÍ LONG - KICK-OFF MEETING 2021, {B&A Factory, Đức Hòa, Long An - 06.02.2021}

QÚI LONG - CHIA SẺ KHÓ KHĂN, TRAO QUÀ ĐÓN TẾT

CHIA SẺ KHÓ KHĂN, TRAO QUÀ ĐÓN TẾT, {Hài Lăng, Quảng Trị - 02.02.2021}

QUI LONG - CHUC MUNG NGAY PHU NU VIET NAM - 20.10

Qui Long - Chuc mung ngay Phu Nu Viet Nam - 20.10

phone