CHÚC MỪNG SINH NHẬT - QUÍ LONG 13 NĂM

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CÔNG TY QUÍ LONG,
{30.3.2007 - 30.3.2020, kỷ niệm 13 năm thành lập,}

 

Năm nay sinh nhật công ty có phần đặc biệt, không diễn ra Teambuilding outdoor như mọi năm vì tình hình dịch Covid-19. Cùng chung tay phòng chống, đúng tinh thần và chủ trương không tập hợp đông người, đeo khẩu trang khi tiếp xúc người khác. Trưởng các bộ phận Quí Long đại diện cắt bánh mừng SN công ty vào buổi họp giao ban định kỳ đầu tuần sáng thứ 2, hôm nay cũng đúng ngày sinh nhật công ty.

 

#QuiLong #Refrigeration #Electrical #Engineering #Technology

Head: 15 Lam Son Street, Ward 5, Phu Nhuan District, HCM
Website: www.quilonghvac.com

 

 

phone