LỄ KHAI TRƯƠNG QUI LONG COMPETENCY CENTER

Lễ khai trương phòng Lab (Grand Opening Qui Long Competency Center) diễn ra tại văn phòng công ty Quí Long, 14.01.2020

Buổi khai trương có sự tham gia, chứng kiến và chứng nhận tiêu chuẩn kỹ thuật phòng Lab thiết bị, công nghệ từ Rockwell Automation.

Buổi khai trương cũng kết hợp Kickoff meeting giữa Quí Long và Rockwell Automation trao đổi những tiêu chuẩn kỹ thuật phòng Lab cũng như định hướng cho năm 2020 giữa 2 bên.

 

phone