QUÍ LONG CHUNG TAY CÙNG CỘNG ĐỒNG PHÒNG NGỪA COVID-19

Vì một Việt Nam cùng chống Corona,
Ý THỨC tự bảo vệ từ mỗi cá nhân,
Là bảo vệ người thân, đồng nghiệp, cộng đồng

#RửaTay #SátKhuẩn #ĐeoKhẩuTrang
#ỞYênMộtChỗ #HợpTácVớiCơquanYtế

#QuiLong #Refrigeration #Electrical #Engineering #Technology
Head: 15 Lam Son Street, Ward 5, Phu Nhuan District, HCM City

 

 

phone