QUÍ LONG HOÀN THÀNH DỰ ÁN BITECHPHAR

QUÍ LONG HOÀN THÀNH DỰ ÁN BITECHPHAR

Quí Long chúc mừng Dự án Bitechphar đã hoàn thành rực rỡ!

#Quilong #Bitechphar_Project

Một vòng nhìn lại thành quả và chặn đường đã qua, Quí Long gửi lời cảm ơn trân trọng tới anh em đã nỗ lực suốt thời gian qua, chúc mừng dự án đã hoàn thành một cách trọn vẹn nhất! 

#Quí_Long #EPC #Design_Build #BDM_3D #V_Model

#QuiLong #Refrigeration #Electrical #Engineering #Technology

Head: 15 Lam Son Street, Ward 5, Phu Nhuan District, HCM
Website: www.quilonghvac.com

phone