QUÍ LONG TRIỂN KHAI 20 NGÀY HOÀN THÀNH HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI MEP

QÚI LONG TRIỂN KHAI HOÀN THÀNH DỰ ÁN TRỌN GÓI MEP 20 NGÀY
 
 

{Công ty TNHH KSP Việt Nam - Xưởng sản xuất Khẩu trang

Địa điểm: KCN Phú Tài, Qui Nhơn, Bình Định}

Quí Long thực hiện Hợp đồng trọn gói MEP

{HVAC, ĐIỆN, KHÍ NÉN, PANEL PHÒNG SẠCH}

 

#HVAC #Cleanroom #MEP #ELV_System

#QBMS & #EMS #Control_Panel

 

#QuiLong #Refrigeration #Electrical #Engineering #Technology

Head: 15 Lam Son Street, Ward 5, Phu Nhuan District, HCM City

Website: www.quilonghvac.com

 

 

phone