QUÍ LONG TRIỂN KHAI ĐIỂM KIỂM SOÁT DỊCH COVID 19

QUÍ LONG TRIỂN KHAI ĐIỂM KIỂM SOÁT DỊCH COVID 19

Quí Long triển khai điểm kiểm soát dịch tại chỗ, cùng nhau phòng chống, đẩy lùi dịch Covid và khai báo y tế toàn dân

 

Hướng dẫn - đăng kí mã Code, khai báo y tế cho Doanh nghiệp.

Bước 1: Truy cập địa chỉ Khai báo y tế (tokhaiyte.vn) để thực hiện khai báo thông tin (Tên điểm kiểm soát dịch/Số điện thoại/Địa chỉ liên hệ yêu cầu phải chính xác...)

Bước 2: Nhấn đăng kí điểm kiểm dịch, điền đầy đủ thông tin của doanh nghiệp. Hệ thống cung cấp cho đơn vị một mã QR Code

Bước 3: Các đơn vị thực hiện dán mã QR Code ở vị trí dễ nhìn nhất để CBNV/Khách hàng/Đối tác,...thực hiện quét mã khi đến liên hệ công việc (vào+ra)

 
 
 

#QuiLong #Refrigeration #Electrical #Engineering #Technology

Head: 15 Lam Son Street, Ward 5, Phu Nhuan District, HCM
Website: www.quilonghvac.com

 
phone