QÚI LONG TRIỂN KHAI DỰ ÁN DƯỢC HÀ TÂY

QÚI LONG TRIỂN KHAI DỰ ÁN DƯỢC HÀ TÂY
 

{Công ty Cổ phần Dược Phẩm Hà Tây,

Địa điểm: Bia Bà, La Khê, Hà Đông, Hà Nội}

Quí Long thực hiện Hợp đồng trọn gói (3 tháng)

{#Điều_Hòa_Không_khí; #Điện_Điều_hòa_Không_khí; #Điện_Điều_Khiển; #Panel}.

 

 

#QuiLong #Refrigeration #Electrical #Engineering #Technology

Head: 15 Lam Son Street, Ward 5, Phu Nhuan District, HCM City

Website: www.quilonghvac.com

 

phone