QUÍ LONG TRIỂN KHAI DỰ ÁN MEDIPLANTEX

QUÍ LONG TRIỂN KHAI DỰ ÁN MEDIPLANTEX

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Mediplantex

 

{Trung Hậu, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội,

Dự án cải tạo nhà xưởng sản xuất theo tiêu chuẩn WHO - GMP nhà máy Dược phẩm số 2. Với các hạng mục thực hiện: hệ thống HVAC, Panel, Điện điều hòa không khí, Điện điều khiển, BMS/Scada}.

 

 

 

 

 

#QuiLong #Refrigeration #Electrical #Engineering #Technology

Head: 15 Lam Son Street, Ward 5, Phu Nhuan District, HCM
Website: www.quilonghvac.com

 

phone