QÚI LONG TRIỂN KHAI TIẾP TỤC DỰ ÁN DƯỢC HẢI DƯƠNG

QÚI LONG TRIỂN KHAI TIẾP TỤC DỰ ÁN DƯỢC HẢI DƯƠNG 30 NGÀY
DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT VIÊN SỦI TẦNG 3 - LINE WHO
 
 

{Công ty Cổ phần Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương,

Địa điểm: Cụm Công Nghiệp Cẩm Thượng, Hải Dương}

Quí Long thực hiện Hợp đồng MEP theo khối lượng thực tế

{Điều hòa không khí, ĐIỆN Điều hòa không khí, Điện Điều khiển, PANEL}

 

#HVAC #Cleanroom #MEP #ELV_System

#QBMS #EMS #Control_Panel

 

#QuiLong #Refrigeration #Electrical #Engineering #Technology

Head: 15 Lam Son Street, Ward 5, Phu Nhuan District, HCM City

Website: www.quilonghvac.com

phone