QÚI LONG TRIỂN KHAI TIẾP TỤC DỰ ÁN PHARBACO

QÚI LONG TRIỂN KHAI TIẾP TỤC DỰ ÁN PHARBACO
GIAI ĐOẠN 2 - NHÀ MÁY ĐẠT TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU
 
 

{Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương I - Pharbaco,

Địa điểm: Thạch Lỗi, Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội}

Quí Long thực hiện Hợp đồng trọn gói M&E (6 tháng)

 

 

#QuiLong #Refrigeration #Electrical #Engineering #Technology

Head: 15 Lam Son Street, Ward 5, Phu Nhuan District, HCM City

Website: www.quilonghvac.com

phone