RA MẮT WEBSITE NGÂN HÀNG DỮ LIỆU NGÀNH DƯỢC

RA MẮT WEBSITE NGÂN HÀNG DỮ LIỆU NGÀNH DƯỢC

Hôm nay, lần đầu tiên, ngân hàng dữ liệu ngành dược đã có buổi ra mắt tại Hà Nội ngày 12.8.2019 cùng website https://www.drugbank.vn/.

Thông tin buổi ra mắt cập nhật tại https://tuoitre.vn/lan-dau-tien-co-ngan-hang-du-lieu-nganh-…

 

phone