ROCKWELL THAM QUAN CÔNG TRÌNH PHARBACO

Đối tác Rockwell Automation đến tham quan công trình Pharbaco tại Hà Nội

Regional Director - SEA (South East Asia)
General Director Viet Nam

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), là nhà sản xuất, cung cấp các sản phẩm thông tin và tự động hóa công nghiệp của Mỹ, các thương hiệu bao gồm Allen-Bradley và Rockwell Software.

Rockwell Automation và Quí Long hợp tác phát triển các giải pháp tự động hoá cho các hệ thống cơ điện lạnh của Quí Long. Rockwell sẽ cung cấp cho Quí Long các giải pháp, thiết bị tự động hoá nhằm vận hành hệ thống điều hoà không khí HVAC.

Rockwell Regional Director - SEA (South East Asia) cùng TGĐ Quí Long 

 

phone