SINH NHẬT CÔNG TY 2019 - GALA DINER

"Gala diner" tại nhà sếp Tổng, Bắc Bình,!!!
{ Đôi khi chỉ cần những giản đơn, bình dị }

Chặng đường 12 năm,
30.3.2007 - 30.3.2019
Sinh nhật công ty kết hợp Team Building 
Mũi Né, Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam

TEAMBUILDING 2019 - TOGETHER WE CAN

 

phone