TÂN NIÊN - HÁI LỘC & CHÚC TẾT ĐẦU NĂM - XUÂN CANH TÝ 2020

Quí Long, mùng 6 AL, Tân niên
Hái lộc & chúc Tết đầu năm
Năm nào cũng được sếp trực tiếp đích thân bổ dưa cho

 

phone