NGÀY HỘI VIỆC LÀM - ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM

NGÀY HỘI VIỆC LÀM - ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM

{Thứ 6 - 10.5.2019}

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG,
Email CV về: hr@quilonghvac.com
1. GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH (#HVAC)
2. GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH (#ĐIỆN)
3. NHÂN VIÊN IT DỰ ÁN (#SOFTWARE)

P/s: thông tin chi tiết tham khảo thêm tại:
https://www.vietnamworks.com/viec-lam-tai-cong-ty-tnhh-ky-t…

 

Bàn phỏng vấn trực tiếp

Các ứng viên hòa hứng ghi thông tin ứng tuyển

Bộ phận Nhân sự hướng dẫn ứng viên điền thông tin

Các ứng viên hào hứng trao đổi thông tin

 

phone