THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG – THÁNG 10.2019

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG – THÁNG 10.2019

Email CV về: hr@quilonghvac.com
1. GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH (NHIỆT LẠNH)
2. 
GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH (ĐIỆN ĐỘNG LỰC)
3.
GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH (ĐIỆN TỰ ĐỘNG)
4. NHÂN VIÊN IT DỰ ÁN (Chuyên SOFTWARE)

Thông tin chi tiết tham khảo thêm tại:

https://www.vietnamworks.com/giam-sat-cong-trinh-69-1-1-1169049-jd

 

 

phone