Dự án

Thiết kế - Cung cấp- lắp đặt Hệ thống ĐHKK, Điện, BMS, Phòng sạch cho Xưởng Thực phẩm chức năng, Xưởng Non- Betalactam, Xưởng Betalactam, Nhà điều hành, Tổng...

Thi công hệ thống MEP: Điện, nước, khí nén, HVAC, phòng sạch đạt tiêu chuẩn GMP-EU và GMP-WHO

Cung cấp lắp đặt ống gió thuộc Hệ thống HVAC của khối nhà khu lâm sàng (04 tầng)

Cung cấp và lắp đặt Hệ thống Điều Hòa Không Khí và Thông Gió

Thiết kế Cung cấp và lắp đặt đồng bộ các hạng mục Hệ thống ĐHKK,Điện, Hệ thống cấp nước RO ,hệ thống khí nén , hệ thống nước cất, Phòng sạch cho...

Thiết kế, Cung cấp và lắp đặt các hạng mục: Điện, Hệ thống nước RO ,hệ thống khí nén , hệ thống nước cất, nước thải , Phòng sạch cho Nhà máy sản xuất...

Thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (Hợp đồng tổng thầu EPC)

Cung cấp và lắp đặt hoàn thiện Hệ thống Điều Hòa Không Khí và Thông Gió

Cung cấp và lắp đặt Hệ thống Điều Hòa Không Khí và Thông Gió

Cung ứng và lắp đặt hệ thống ĐHKK, Điện điều khiển cho phòng mổ tại Bệnh viện Chuyên khoa Sản nhi Long A

Cung cấp lắp đặt hệ thống thang máy khu nhà chính, nhà ở cán bộ, thang tời đồ nhà khoa dinh dưỡng

PVTEX HẢI PHÒNG

CLEAN ROOM PANEL

Thiết kế , cung cấp , lắp đặt Hệ thống điều hòa không khí cho khu chiết rót (phòng sạch) của Nhà máy Cà phê Hòa tan Trung Nguyên– chi nhánh Bắc Giang.

Cung cấp và lắp đặt Hệ thống cơ cho công trình Trung Tâm Thương Mại Tổng Hợp LOTTE Phan Thiết

phone