Dự án

Cung ứng và lắp đặt đồng bộ các hạng mục: Xây dựng cơ bản nhà xưởng, Hệ thống ĐHKK phòng sạch, Panel phòng sạch; hệ thống điện động lực và chiếu sáng;hệ...

Cung ứng và lắp đặt đồng bộ các hạng mục: Xây dựng cơ bản nhà xưởng, hệ thống điều hòa không khí; hệ thống điện điều hòa không khí, điện động lực...

Cung cấp , lắp đặt Panel phòng sạch cho Nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng và mỹ phẩm dùng ngoài

Xây dựng nhà xưởng, cung cấp và lắp đặt toàn bộ hệ thống Panel, hệ thống ĐHKK, điện động lực, chiếu sáng, nước R.O, khí nén, nước thải, nước cấp, PCCC...

Hoàn thiện Hệ thống ĐHKK cho Nhà máy sản xuất Dược phẩm theo tiêu chuẩn GMP-WHO-EU

Cung ứng vật tư, thiết bị và lắp đặt đồng bộ các hạng mục: Hệ thống ĐHKK và chiếu sáng, Hệ thống Panel, Sơn Epox, Hệ thống nước R.O, Hệ thống xử lý...

Cung cấp thiết bị và thi công lắp đặt hệ thống ĐHKK trung tâm. Cung cấp thiết bị và thi công lắp đặt hệ thống ĐHKK nhà xưởng nhà kho Nonbetalactam

Thiết kế - Cung cấp- lắp đặt Hệ thống ĐHKK, Điện, BMS, Phòng sạch cho Xưởng Thực phẩm chức năng, Xưởng Non- Betalactam, Xưởng Betalactam, Nhà điều hành, Tổng...

Thi công hệ thống MEP: Điện, nước, khí nén, HVAC, phòng sạch đạt tiêu chuẩn GMP-EU và GMP-WHO

Cung cấp lắp đặt ống gió thuộc Hệ thống HVAC của khối nhà khu lâm sàng (04 tầng)

Cung cấp và lắp đặt Hệ thống Điều Hòa Không Khí và Thông Gió

Cung cấp và lắp đặt hoàn thiện Hệ thống Điều Hòa Không Khí và Thông Gió

Cung cấp và lắp đặt Hệ thống Điều Hòa Không Khí và Thông Gió

Cung ứng và lắp đặt hệ thống ĐHKK, Điện điều khiển cho phòng mổ tại Bệnh viện Chuyên khoa Sản nhi Long A

Cung cấp lắp đặt hệ thống thang máy khu nhà chính, nhà ở cán bộ, thang tời đồ nhà khoa dinh dưỡng

phone