Tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - THÁNG 10.2021

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - THÁNG 10.2021

22/09/2021
Đọc tiếp

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - THÁNG 7.2021

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - THÁNG 7.2021

28/06/2021
Đọc tiếp

CHUNG KẾT - AUTOMATION PROJECT-BASED LEARNING 2020

CHUNG KẾT - AUTOMATION PROJECT-BASED LEARNING 2020

09/10/2020
Đọc tiếp

ĐỐI TÁC QUÍ LONG - NHÀ MÁY KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA B&A- TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

ĐỐI TÁC QUÍ LONG - NHÀ MÁY KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA B&A- TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

03/10/2020
Đọc tiếp

AUTOMATION PROJECT-BASED LEARNING 2020

#AUTOMATION #PROJECT-BASED_LEARNING 2020

20/07/2020
Đọc tiếp

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THƯ KÝ DỰ ÁN

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THƯ KÝ DỰ ÁN

16/07/2020
Đọc tiếp

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH

KỸ SƯ GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH CHUYÊN NGÀNH: NHIỆT LẠNH, ĐIỆN ĐỘNG LỰC, ĐIỆN TỰ ĐỘNG

14/04/2020
Đọc tiếp

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH HỒ SƠ GMP

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH HỒ SƠ GMP

18/02/2020
Đọc tiếp

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THIẾT KẾ

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ CHUYÊN NGÀNH: HVAC / ĐIỆN

16/04/2020
Đọc tiếp

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN HÀNH CHÁNH LỄ TÂN

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN HÀNH CHÁNH LỄ TÂN

21/05/2020
Đọc tiếp
phone