Tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG – THÁNG 02.2020

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - THÁNG 02.2020 #Tuyển_dụng #Kỹ_sư_HVAC_Điện Email CV về: hr@quilonghvac.com

06/02/2020
Đọc tiếp

CHUNG KẾT - AUTOMATION PROJECT-BASED LEARNING 2019

Cập nhật kết quả, CHUNG KẾT cuộc thi (25.10.2019) AUTOMATION PROJECTBASED_LEARNING

28/10/2019
Đọc tiếp

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG – THÁNG 10.2019

Email CV về: hr@quilonghvac.com

01/10/2019
Đọc tiếp

AUTOMATION PROJECT-BASED LEARNING 2019

AUTOMATION PROJECT-BASED LEARNING 2019

13/09/2019
Đọc tiếp

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG – THÁNG 9.2019

Email CV về: hr@quilonghvac.com

06/09/2019
Đọc tiếp

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG – THÁNG 8.2019

Email CV về: hr@quilonghvac.com

27/08/2019
Đọc tiếp

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG – THÁNG 7.2019

Email CV về: hr@quilonghvac.com

13/09/2019
Đọc tiếp
phone